dzwięk

Kontakt

 

Z.Kozuba i Synowie Sp. z o.o.
Jabłonka 64
13-100 Nidzica

mail: office@kozuba.pl
tel. kom. +48 531 016 723

Numer NIP: 984-019-32-24,
Numer KRS: 0000136531
Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wysokość kapitału zakładowego: 200 000zł